Navigation close button

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Het Beleg van Leyden heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. Het Beleg van Leyden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt Het Beleg van Leyden geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Het Beleg van Leyden of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.
Copyright
De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Zonder toestemming van Het Beleg van Leyden is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.
Merken
Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm – voor zover niet anders aangegeven – eigendom van Het Beleg van Leyden. Het is zonder schriftelijke toestemming van Het Beleg van Leyden niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van Het Beleg van Leyden.
Algemeen
Het is niet toegestaan deze site te framen. Het Beleg van Leyden is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden dan wel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Het Beleg van Leyden, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.